08888.223.29
08888.223.29

No products in the cart.

VNPT-CA 12 Tháng (New)

1.823.000 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% VAT

OID Standard 01 năm (12 tháng)

Đã bao gồm usb token.

Category:

CHỮ KÝ SỐ

– Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử.

– Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).

– Khóa bí mật là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số

– Khóa công khai là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VNPT-CA 12 Tháng (New)”

Your email address will not be published.